Infiray produktu garantija un serviss

Visām ierīcēm, kuras tiek pārdotas interneta vietnē www.infiray.lv, ir 3 gadu ražotāja garantija.

Garantijas saistības tiek izbeigtas šādos gadījumos:

1. Dabas katastrofu (zibens, plūdi, zemestrīce, ugunsgrēki), nepareizu ekspluatācijas apstākļu, lietotāju nolaidības izraisītu kļūmju gadījumā;
2. Kļūmju gadījumā nelikumīgu, nepiemērotu sprieguma avotu dēļ, elektrotīkla kļūmes;
3. Bojājumi, ko izraisa svešķermeņu iekļūšana ierīcē, smiltis, šķidrums (korozija, oksidēšanās), pārtika, kukaiņi u.c.
4. Ierīces rokasgrāmatā paredzēto ierīces lietošanas noteikumu neievērošana;
5. Bojājumi, kas radušies pēc tam, kad ierīce ir nomesta, saspiesta vai transportēta, kad ierīce tiek pārvadāta no klienta puses;
6. Kļūdas ir novērsusi ražotāja neautorizēta servisa persona / persona.

Garantijas saistības neattiecas uz šādiem gadījumiem:

1. Ierīce ir tīši bojāta, izjaukta;
2. Ierīce ir bojāta nelikumīgu programmu instalēšanas un demontāžas dēļ;
3. Ja produkta kļūme vai neparasta darbība ir saistīta ar vīrusu programmu darbību;
4. Šķidro kristālu displejos (LCD) atļautais nepārtraukti apgaismoto vai tumšo (“mirušo”) punktu skaits ir noteikts ražotāja specifikācijās. Ja šādu punktu klātbūtne nepārsniedz ekrāna ražotāja norādītos “mirušos” punktus, to klātbūtne LCD ekrānos netiek uzskatīta par darbības traucējumu vai defektu;
5. Ierīce ir izmantota, pārkāpjot lietošanas instrukciju un šos noteikumus.

Garantijas apkalpošanas noteikumi:

1. Iesniedzot ierīci garantijas remontam, pircējam ir jāiesniedz pirkuma dokuments (kases čeks, rēķins) un citi nepieciešamie dokumenti, ja to pieprasa pārdevējs;
2. Ierīce jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošina drošu transportēšanu. Ja ierīce tiek piegādāta bez iepakojuma, Pārdevējs nav atbildīgs par mehāniskiem bojājumiem, kas radušies ierīces transportēšanas laikā;
3. Ierīci vai tās sastāvdaļu pārdevējs pieņem, sastādot preču pieņemšanas-nodošanas aktu. Viens akta eksemplārs pasniegts klientam;
4. Bez dokumenta (nodošanas-pieņemšanas akts) preces netiek atdotas;
5. Nodošanas – pieņemšanas akta nozaudēšanas gadījumā jābūt personu apliecinošam dokumentam;
6. Ierīces sērijas numurs ir mainīts, dzēsts, nesalasāms vai ir programmatiski izdzēsts (attiecas uz ierīcēm ar unikālu sērijas numuru);
7. Ierīce tiek nomainīta vai atmaksāta, ja garantijas laikā radušos defektus nevar novērst;
8. Pārdevējs nav atbildīgs par datu zudumu ierīces bojātajā atmiņā. Ieteicams regulāri izgatavot šāda informācijas materiāla kopijas;
9. Saņemot preces, ir jāpārbauda, ​​vai tiek atgriezts viss remontam atvestās ierīces komplekts;
10. Vēlākas prasības netiek pieņemtas.

Aizliegts:

Novietot ierīci tiešos saules staros, netālu no siltuma avota vai ierīcēm, kas izstaro magnētisko starojumu. Noņemt vākus vai citādi izjaukt ierīci. Novietot uz ierīces smagus priekšmetus. Tīrīšanai izmantot spirtu vai citus ķīmiskus šķīdinātājus.
Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar mūsu servisa centru: e-pasts: serviss@infiray.lv

Pēcpārdošanas serviss

Garantijas remonts tiek veikts bez maksas tikai tad, ja prece garantijas laikā sabojājas.

Produkta garantijas remontu veic pilnvarots servisa centrs. Ja pilnvarotais serviss izsniedz sertifikātu, ka prece nav labojama, klientam ir tiesības apmainīt preci pret tādu pašu vai saņemt samaksāto naudu.

Pircējam nav jāmaksā par preču transportēšanas izmaksām.

Garantijas apkalpošanai, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: serviss@infiray.lv norādiet ierīces modeli, kļūdu, vietu, no kuras iegādājāties, un pirkuma datumu, kas ierakstīts garantijas servisa kuponā.

Reģistrē servisa gadījumu