[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading text=”Noteikumi” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Šie noteikumi nosaka vietnes www.infiray.lv funkcijas un pakalpojumus, kurus varat izmantot, apmeklējot vietni vai iepērkoties tajā. Šie noteikumi attiecas uz reģistrāciju un vietnes lietošanu. Šis dokuments ir juridiski saistošs līgums starp jums kā tīmekļvietnes www.infiray.lv (Infiray Latvija) lietotāju (turpmāk – Pircējs vai Jūs) un SIA “AVBS TRADE” kā oficiālo “Infiray Latvija” vietnes www.infiray.lv īpašnieku, uzņēmuma reģ. Nr. 40103639807, PVN maksātāja numurs LV40103639807, kā tīmekļvietnes www.infiray.lv pārvaldnieks (turpmāk – Pārdevējs vai Mēs).

Vispārīgie noteikumi

Šī interneta veikala noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir Pircējam un Pārdevējam (turpmāk – Pārdevējs) saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pušu tiesības un pienākumus, pirkuma nosacījumus un kārtību, preču piegādes un samaksas noteikumus un kārtību, kā arī citus ar preču iegādi un pārdošanu interneta veikalā saistītus jautājumus.

Nospiežot pogu “Pirkt”, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem. Šādā veidā apstiprinātie Noteikumi ir abām Pusēm spēkā esoša tiesiska vienošanās, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un samaksas noteikumus, preču piegādes un atdošanas kārtību, kā arī pušu pienākumus.
Par pircēju šajos noteikumos tiek uzskatīta persona, kas ir reģistrējusies un iepērkas interneta veikalā. Interneta veikalā var iepirkties:

1. rīcībspējīga fiziska persona, tas ir, pilngadību sasniegusi persona, kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;
2. nepilngadīgais vecumā no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot, ja viņš ir emancipēts;
3. juridiska persona.

Par pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanu infiray.lv informē, nosūtot paziņojumu uz Jūsu norādīto e-pastu. Ja ir nepieciešams vai ja pastāv Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzēti apstākļi, Pārdevējam ir tiesības mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

Preču pasūtīšana, pirkšanas un pārdošanas tiesisko attiecību izveidošanās brīdis

Pircējs var pasūtīt preces infiray.lv, izvēloties kādu no šādiem veidiem:

1. internetā, reģistrējoties infiray.lv (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);
2. internetā, nereģistrējoties infiray.lv;
3. pa e-pastu:
4. pa tālruni;
5. mazumtirdzniecības punktos.

Personas datu aizsardzība

Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas ir nepieciešami pasūtījuma veikšanai, samaksai un preču piegādei. Pircējam ir jānorāda arī savi personas dati (vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs), kas ir nepieciešami preču iegādei, piegādei un samaksai.
Reģistrējoties Pircējs piešķir Pārdevējam tiesības apkopot, uzglabāt, sistematizēt, izmantot un apstrādāt šajos Noteikumos paredzētajiem mērķiem visus un jebkurus personas datus, ko Pircējos ir sniedzis tieši vai netieši, reģistrējoties vai apmeklējot interneta veikalu. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām, kā arī citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas regulē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un aizsargājot Pircēja personas datus, Pārdevējs īstenos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. Vairāk par Privātuma politiku varat uzzināt sadaļā “Informācija pircējam: “Privātuma politika””.

Saziņa

Pārdevējs nosūta visas ziņas vai citādi sazinās ar Pircēju uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi vai tālruni. Pircējs sūta visus jautājumus un paziņojumus uz e-pasta adresi info@infiray.lv.

Pušu tiesības un pienākumi

Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, apturēt vai atteikt dažas vai visas tīmekļvietnes funkcijas, kā arī mainīt tīmekļvietnes elementu izkārtojumu, iepriekš brīdinot par izmaiņām. Pārdevējs apņemas nodrošināt iespēju izmantot interneta veikala pakalpojumus, kuru darbības nosacījumus nosaka šie Noteikumi un citi interneta veikalā “Infiray Latvija” publicētie nosacījumi. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pārtraukt tīmekļvietnes infiray.lv darbību. Šādā gadījumā Pārdevējs pabeigs visu pieņemto un apstiprināto pasūtījumu izpildi, un vairs nebūs iespējams iesniegt jaunus pasūtījumus tīmekļvietnē infiray.lv.
Ja mainās pakalpojuma sniegšanas nosacījumi (piemēram, saistībā ar izmaiņām tirgus apstākļos, tiesību aktos utt.), infiray.lv ir tiesības mainīt pakalpojuma sniegšanas apjomu un/vai veidu, kā arī apturēt un/vai pārtraukt to sniegšanu. Ja Pircējs nepiekrīt šādām izmaiņām, Pircējam ir jāpārtrauc infiray.lv pakalpojumu izmantošana.
Ja Pircējs mēģina kaitēt infiray.lv darba stabilitātei, drošībai vai nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem nekavējoties apturēt vai atcelt Pircēja piekļuvi infiray.lv vietnei vai dzēst Pircēja kontu bez iepriekšēja brīdinājuma.
Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz viņa personisko informāciju.

Intelektuālais īpašums

Vietnes saturs, t. i., teksts, grafika, attēli, prečzīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi un citi materiāli, ir aizsargāti ar autortiesībām un citiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem un pieder infiray.lv. Šāda satura neatļauta izmantošana var pārkāpt autoru, prečzīmju īpašnieku tiesības un citas likumīgas tiesības. Izmantojot vietni, Jums nav tiesību jebkādā veidā pārdot, modificēt, reproducēt, demonstrēt, publiski izpildīt, izplatīt, radīt atvasinātus darbus vai kā citādi izmantot vietnes saturu jebkādiem publiskiem vai komerciāliem nolūkiem. Vietnes satura izmantošana jebkurā citā tīmekļvietnē vai tīkla datorvidē jebkādiem nolūkiem ir aizliegta.

Samaksa un piegāde

Preču apmaksa tiek veikta, izmantojot Montonio maksājumu sistēmu. Pasūtījumu sāk izpildīt tikai pēc Pircēja veiktas samaksas saņemšanas par preci, ja vien Pārdevējs un Pircējs nav vienojušies citādi. Saskaņā ar tīmekļvietnes infiray.lv lietošanas un pasūtījuma līguma noteikumiem veiktie, bet neapmaksātie pasūtījumi tiek uzskatīti par neapstiprinātiem un netiek izpildīti. Veicot pasūtījumu, noslēdzat līgumu ar infiray.lv pārvaldnieku SIA “AVBS TRADE”, uzņēmuma reģ. Nr. 40103639807, PVN reģ. Nr. LV40103639807.
Latvijā sūtījumus uz Jūsu norādīto adresi piegādājam ar DPD Latvija kurjeru starpniecību vai uz tuvāko pakomātu bez maksas. Ja Jūsu pasūtītā prece ir noliktavā, piegādāsim to 2‒7 darba dienu laikā, pasūtījuma termiņu precizēsim katrā konkrētā gadījumā, izmantojot Jūsu sniegto kontaktinformāciju. Ja Jūsu pasūtītās preces nav noliktavā, sazināsimies ar Jums un informēsim, cik ilgs varētu būt piegādes termiņš.
Vairāk par samaksu un piegādi var uzzināt sadaļā: “Apmaksa un piegāde”.

Infiray.lv nopērkamajām ierīcēm un to piederumiem/baterijām ir ražotāja piešķirta triju gadu garantija. Vairāk par ražotāja garantiju var uzzināt sadaļā: “Pēcpārdošanas serviss”.

Šie noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
Šie Noteikumi un Pušu attiecības saistībā ar šiem Noteikumiem tiek piemēroti un interpretēti, pamatojoties uz Latvijas Republikas tiesību aktiem.
Visas domstarpības, kas izriet no šo Noteikumu īstenošanas, risina sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
Puses ir atbrīvotas no šajos Noteikumos noteikto saistību izpildes, ja tās nevar izpildīt minētās saistības neparedzētu no Pušu gribas neatkarību apstākļu dēļ, kurus Puses nevar ietekmēt, tostarp:
1. ugunsgrēks, sprādziens, vētras un citas dabas katastrofas un dabas spēki, kas traucē izpildīt noteiktās saistības vai kavē to izpildi;
2. notikums vai apstāklis, kuru līgumslēdzēja puse (Puses) nevar kontrolēt un kas traucē vai kavē noteikto saistību izpildi;
3. valdības vai iestāžu darbības, kas traucē vai kavē noteikto saistību izpildi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]